e3 Solinteg implicat en la protecció del medi ambient s’especialitza en projectes d’eficiència energètica i en tecnologies d’energies renovables, com la termosolar, fotovoltaica i la eòlica.

En el món actual, el respecte pel medi ambient ha de ser l'eix principal per desenvolupar els projectes d'enginyeria i construcció. Cal trobar el camí de relació entre les necessitats de comfort de la nostra societat i la inevitable finitud dels recursos del planeta. Més enllà del coneixement i aplicació de les normatives actuals relacionades, proposem imbuir aquesta actitut a tots els projectes.

En aquest sentit, la primera via d'actuació que hem establert és l'auditoria energètica de municipis, n'és un exemple l'auditoria energètica d'enllumenat públic de Caceres. Aquests treballs permeten estudiar les despeses energètiques i les possibles formes d'optimització i disminució d'questes despeses.

En segon lloc, hem de tenir en compte la gran importància del bon disseny de les instal·lacions dels edificis, tenint en compte tres condicionants:

• Els edificis son grans consumidors d’energia i l’eficiència energètica dels mateixos es una prioritat alta en molts països.

• L’ús eficient de l’energia es molt important ja que els recursos globals d’energia son limitats i la generació de potencia utilitzant recursos fòssils produeix efectes adversos en el medi ambient.

• El potencial d’estalvi d’energia en el sector de l’edificació es molt elevat.

Per això es realitzarà en fase de projecte l’estudi detallat de tots els aspectes que poden influir i que poden ser susceptibles d’optimitzar en el funcionament de l’edifici.

Els darrers treballs realitzats són: les instal·lacions del projecte per la creació d'un espai cultural i aula de formació a Ca Don Àngel a Ascó, per a l'arquitecte Josep Camps [arquitecturia] i les instal·lacions del projecte de reforma; i ampliació de la Residència diocesana d'ancians Sant Miquel Arcàngel a Tortosa, per a l'arquitecte Felip Carles Munne.